Адамська Ірина Геннадіївна, кандидат історичних наук, асистент кафедри.

У 2007 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Достроково захистила дисертацію та з 2011 р. працює на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка співробітником науково-дослідної частини, асистентом кафедри новітньої історії України, заступником декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, асистентом кафедри історії мистецтв.

Викладає дисципліни: «Історія мистецтв», «Історія кураторства художніх проектів», «Українська і зарубіжна культура», «Мистецтво та ідеологія», «Візуальна історія України» та ін.

Організатор та учасниця низки міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, круглих столів, семінарів, відкритих лекцій, літніх шкіл, в тому числі за кордоном. Відповідальний секретар наукового журналу «Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва».

Брала участь в наукових проектах, що отримали грантову підтримку зарубіжних музеїв. Вивчала роботу, організацію експозицій, колекції низки закордонних музеїв, виставок та галерей (Берліну, Варшави, Венеції, Відня, Вільнюса, Ґданська, Кембриджу, Кракова, Лондона, Мальборка, Потсдаму, Риму та ін.)

У 2017 р. пройшла стажування в Інституті політичних досліджень Польської академії наук, під час якого поглиблювала знання з методики проведення міждисциплінарних досліджень, практики використання музеїв і виставок у політиці пам’яті різних європейських країн та Європейського Союзу як єдиного цілого.

Автор близько 40 наукових публікацій в українських та зарубіжних виданнях.

Тематика наукових досліджень: мистецтво ХХ століття; історія, культура та мистецтво України, країн Центральної та Східної Європи; мистецтво в системі агітації та пропаганди тоталітарних і авторитарних режимів; політика пам’яті; візуальна історія; соціальна історія; інтелектуальна історія.