ТЕМИ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ НА КАФЕДРІ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ

Студент може взяти в якості теми для курсової або дипломної роботи, запропонований варіант формулювання, але бажане уточнення та розвиток теми в індивідуальному порядку після консультації з науковим керівником.

 

МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ:

 1. Основні типи, їх еволюція та естетичні принципи в пластиці Стародавнього Єгипту (на прикладі конкретного періоду та пам’яток)
 2. Основні сюжети, композиційні прийоми та естетичні принципи в рельєфі Стародавнього Єгипту (на прикладі конкретного періоду)
 3. Рельєфи «імперського стилю»: композиційні принципи і семантика візуальної мови (на прикладі конкретної культури).
 4. Формування хетського художнього стилю та його ключові ознаки (на прикладі монументального мистецтва або мистецтва малих форм)
 5. Формування художнього стилю ахеменидського мистецтва і його ключові ознаки (на прикладі монументального мистецтва або мистецтва малих форм).

МИСТЕЦТВО НАРОДІВ ДАВНЬОЇ ЄВРОПИ:

 

1. Доісторичне мистецтво Європи (кам’яна доба)
2. Мистецтво найдавніших землеробських племен Центральної Європи (доба неоліту та енеоліту).
3. Мегаліти: феномен найдавніших архітектурних пам’яток Європи.
4. «Звіриний стиль» у мистецтві народів Східної Європи ранньої залізної доби.
5. Вплив скіфського декоративно-прикладного мистецтва на розвиток художньої культури народів Центральної та Західної Європи.
6. Витоки та джерела формування мистецької традиції давніх кельтів
7. Пластичний стиль у декоративно-прикладному мистецтві давніх кельтів та його еволюція.
8. Мистецтво торевтики у художній культурі народів Центральної та Західної Європи.
9. Іконографія казана з Гундеструп у контексті розвитку мистецтва народів Європи на рубежі ер.

 

МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ:

 1. Основні типи, їх еволюція та естетичні принципи в пластиці Стародавньої Греції (на прикладі конкретного справжнього пам'ятника із зібрання музею за вибором)
 2. Основні сюжети, композиційні прийоми та естетичні принципи в вазописі геометричного стилю (на прикладі справжнього конкретного пам'ятника із зібрання вибраного музею)
 3. Надгробні рельєфи Стародавньої Греції: композиційні принципи і семантика візуальної мови (на прикладі справжнього конкретного пам'ятника із зібрання музею за вибором)
 4. Формування орієнталізуючого стилю та його ключові ознаки (на прикладі справжнього конкретного пам'ятника із зібрання музею за вибором)
 5. Формування чорнофігурного стилю та його ключові ознаки (на прикладі справжнього конкретного пам'ятника із зібрання музею за вибором)
 6. Формування червонофігурного стилю та його ключові ознаки (на прикладі справжнього конкретного пам'ятника із зібрання музею за вибором)

МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ:

 1. "Еклектизм" етруського мистецтва (етруски і Середземномор'я).
 2. Гробниця авгурів: проблема інтерпретації.
 3. Етруські дзеркала (сюжети гравіювань).
 4. Афінська агора і Форум Романум.
 5. Південноіталійські вази: сюжети розписів.
 6. Епоха Августа: класика і класицизм.
 7. Іконографія портретів Августа.
 8. Помпейські речі (між експертизою і теорією).
 9. Помпейський живописний натюрморт (поетика жанру).
 10. Приватний будинок в Помпеях (за вибором).
 11. Архітектура Пантеону.
 12. Римські амфітеатри.
 13. Терми римлян.
 14. Дороги, мости і акведуки Стародавнього Риму.
 15. Римляни в Кельні.
 16. Римське місто в Африці (за вибором).
 17. Мистецтво Пальміри.
 18. Архітектурний ансамбль Баальбека.
 19. Арка Костянтина в Римі.
 20. Саркофаг Юнія Басса.

МИСТЕЦТВО ЗАХІДНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ:

 1. Естетичні погляди Аврелія Августина і рання патристика.
 2. Порівняльна характеристика естетичної та семантичної функцій канону в античному і середньовічному мистецтві.
 3. Витоки і генезис іконографії палеохристиянського мистецтва.
 4. Семантика сюжетів і стилістика палеохристиянських розписів римських катакомб (до 313 року).
 5. Система декорації римських катакомб в контексті еволюції пізньоантичного мистецтва.
 6. Скульптурний декор давньоримських саркофагів (палеохрістіанскіх і язичницьких) в контексті розвитку пізньоантичної скульптури.
 7. Порівняльна характеристика іконографічного та естетичного аспектів скульптурного декору язичницьких і палеохристиянських саркофагів.
 8. Пластика саркофага Юніуса Басуса – класична пам'ятка палеохристиянського мистецтва.
 9. Пізньоантична давньоримська пластика як джерело іконографічних схем, сюжетів, образів для палеохристиянського мистецтва – типологічна характеристика.
 10. Значення імператорської теми в живописі та скульптурі стародавнього Риму для формування іконографічних і стилістичних основ палеохристиянського мистецтва.
 11. Іконографічна і теологічна програма мозаїк нефа і тріумфальної арки базиліки Санта Марія Маджоре.
 12. Еволюція художньо-естетичних основ стилю та іконографічних схем живописного декору римських ранньохристиянських базилік.
 13. Архітектурно-тектонічні, художні та семантичні основи базилікального типу храму.
 14. Цикл Страстей і Чудес Христа в Сант Аполлінарія Нуово – іконографічні та стилістичні особливості.
 15. Мистецтво книжкової мініатюри ранньосередньовічної Ірландії.
 16. Декоративно-прикладне мистецтво Британії та Ірландії доби раннього середньовіччя.
 17. Витоки формування стилю каролінзької ілюмінації.
 18. Пізньоантичні впливи в мистецтві каролінзької мініатюри.
 19. Місце каролінзької базиліки у становленні західноєвропейського типу християнської базиліки.
 20. "Портрети" євангелістів в мистецтві каролінзьких мініатюристів.
 21. Іконографія Христа в каролінзькому мистецтві.
 22. Характер і сутність каролінзького "Відродження".
 23. Декоративно-прикладне мистецтво народів Скандинавії та його вплив на художню культуру Київської Русі.
 24. Протороманський характер оттонівської архітектури.
 25. Порівняльна характеристика стилю каролінзької та оттонівської мініатюри.
 26. Оттонівська мініатюра в руслі еволюції новозавітних іконографічних схем.
 27. "Книга євангельських читань Генріха II" – класична пам'ятка оттонівської ілюмінації. (Стилістичний та іконографічний аналіз)
 28. Класичні іконографічні схеми в романської скульптурі.
 29. Купольні храми південної та південно-західної Франції.
 30. Базиліка Сент Мадлен у Везлеї – історія будівництва, реставрації та створення пластичного декору.
 31. Базиліки Сен Лазар в Отені та Сент Мадлен у Везлеї – класичні пам'ятки бургундської романської пластики.
 32. Пізньороманська скульптура Німеччини.
 33. Архетипічні риси в романському каталонському мистецтві.
 34. Архаїчні риси в іконографії та стилістиці каталонської дерев'яної скульптури XII століття.
 35. Каталонська школа живопису XII століття серед інших шкіл: витоки та причини іконографічної та стилістичної специфіки.
 36. Острівна мініатюра XII століття.
 37. Синтез мистецтв в романській базиліці.
 38. Базиліка, її план, організація внутрішнього простору: від раннього християнства до готичних кафедральних соборів.
 39. Скульптурне оформлення фасаду готичного собору.
 40. Порівняльна характеристика романського і готичного стилів в скульптурі.
 41. "Зустріч Марії з Єлизаветою" в скульптурі Реймса і Ам'єна – порівняльна характеристика.
 42. Скульптурні портрети і сцени Наумбурзького собору – до проблеми типового та індивідуального в готиці.
 43. Проблема готичного "бароко".
 44. Проблема еволюції стилю у франко-фламандської мініатюрі.
 45. "Натуралізм та "ідеалізм" готичного стилю.
 46. Функціональні та естетичні якості готичної архітектурної конструкції.
 47. Регіональні різновиди готичної конструктивної системи.
 48. Англійська готична мініатюра – проблеми наступності, впливів і стадій еволюції.
 49. Класичні і специфічні риси іспанської готики.
 50. Вітражі Шартра – іконографія, орнаментика, стиль.
 51. Вітражі і їх роль в ансамблі готичного собору.
 52. Синтез мистецтв в готичному соборі.

 

МИСТЕЦТВО РЕНЕСАНСУ

 

 1. Основні тенденції в архітектурі Італії епохи Проторенесансу.
 2. Архітектурна діяльність Брунеллескі у Флоренції.
 3. Кругла скульптура у творчості Донателло.
 4. Венеціанський живопис Кватроченто.
 5. Перший етап розписів Сікстинської капели.
 6. Творчий шлях Леонардо да Вінчі.
 7. Програма і творче рішення розписів Ватиканських станц Рафаелем.
 8. Програма і творче рішення розпису стелі Сікстинської капели Мікеланджело.
 9. Архітектура у творчості Мікеланджело.
 10. Творчий шлях Тиціана.
 11. Історія проектування і будівництва собору св. Петра в Римі.
 12. Композиція і смислове рішення Гентського вівтаря Яна ван Ейка.
 13. Еволюція портретного образу в нідерландському мистецтві 15 століття.
 14. Творчість П. Брейгеля Старшого.
 15. Основні тенденції розвитку живопису в Нідерландах 16 в.
 16. Творчість А.Дюрера.
 17. Французький портрет 16 століття.
 18. Специфіка розвитку архітектури в країнах Північної Європи в 16 в.
 19. Творчість І. Босха в контексті ідейних рухів доби раннього Нового часу (Гуманізму та Реформації).
  1. «Антверпенський маньєризм»: майстри та особливості стилю.

 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ МИСТЕЦТВО XVII СТОЛІТТЯ:

 

 1. Концепція міфу в живопису Караваджо, Рібери, Веласкеса.
 2. Площа в архітектурі міст Європи XVII століття.
 3. Містобудування Риму в XVI – XVII столітті.
 4. Архітектурна мову Борроміні.
 5. Овал (овальні плани і форми в архітектурі римського Бароко).
 6. Живописне і скульптурне оздоблення церковного інтер'єру в епоху Бароко (на прикладі римських храмів)
 7. Рисунки і теракотові ескізи (bozzetti) у творчому процесі Берніні-скульптора.
 8. П'єтро да Кортона – архітектор.
 9. Караваджизм в італійському живописі першої половини XVII століття.
 10. Галерея Фарнезе Аннібале Караччі: композиція розпису та її іконологія.
 11. Римські фонтани епохи бароко.
 12. Творчість Аннібале Карраччі та його братів.
 13. Пейзажі Аннібале Караччи і болонських майстрів його кола (Доменікіно, Альбані).
 14. Цикл картин Джузеппе Марія Креспі "Сім таїнств" в Дрезденській картинній галереї.
 15. Побутовий жанр у творчості братів Ленен та художників їх кола.
 16. Пейзажі Пуссена.
 17. Творчість Пуссена 1620 – 1630-х років.
 18. Історичний жанр у творчості Пуссена 1640 – 1660-х років.
 19. Ансамбль Версаля. Семантика і поетика.
 20. 20. Французький регулярний парк.
 21. Купольні споруди в Парижі XVII століття (церква Сорбонни, собор монастиря Валь де Грас, собор Будинку Інвалідів).
 22. Творчий метод Жоржа де Ла Тура.
 23. Гравюри Жака Калло.
 24. Роль рисунка в творчому методі Лоррена.
 25. Шарль Лебрен і стиль Людовика XIV.
 26. Н. Ларжільер і французький портрет рубежу XVII – XVIII століть.
 27. П.П.Рубенс. Цикл «Історія Марії Медичі».
 28. Вівтарні картини Рубенса.
 29. Рисунки і живописні ескізи у творчому методі Рубенса.
 30. Пейзаж в живописі Рубенса.
 31. Застільні сцени Я. Йорданса.
 32. А. Ван Дейк в Англії.
 33. Гравюри Сегерса.
 34. Голландський і фламандський натюрморт: порівняльна характеристика.
 35. Голландський груповий портрет XVII століття.
 36. Типологія голландського пейзажу XVII століття.
 37. Сцени в інтер'єрі в голландському живописі – від Харлема до Делфта.
 38. Утрехтські караваджисти.
 39. Символічний сенс пейзажів Якоба ван Рейсдаля.
 40. Поетика побутового жанру в живописі Терборха.
 41. "Домашнє господарство" Яна Стена.
 42. Зображення церковних інтер'єрів в живописі Делфта близько 1650 року.
 43. Творчий метод Франса Халса.
 44. Творчість Рембрандта 1630-х років.
 45. Біблійні теми в живописі пізнього Рембрандта.
 46. Офорти Рембрандта 1650-х років.
 47. Графіка Рембрандта (образний лад і техніка).
 48. Простір і світло в живописі Вермера Делфтського.
 49. Веласкес. Портрети блазнів.
 50. Веласкес. «Меніни». Проблеми інтерпретації.
 51. Жебраки у Рібери, Веласкеса, Мурільйо.
 52. Іспанський натюрморт XVII століття.
 53. Іспанська скульптура XVII століття. 

 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ МИСТЕЦТВО XVIII СТОЛІТТЯ

 

 1. Регентство та рококо у французькому мистецтві (на прикладі конкретних пам’яток або творчості художників).
 2. Категорія смаку в естетиці XVIII століття (Абат Дюбо, Дідро, Монтеск'є).
 3. Ніколя Ларжильєр і французький портрет рубежу XVII-XVIII століть.
 4. Паризькі готелі першої половини XVIII століття (регентство і рококо).
 5. Луї Токке і французький портрет середини XVIII століття.
 6. Алегоричні і міфологічні портрети у французькому живописі XVIII століття.
 7. Жанр "галантних свят". Витоки створення, основні майстра.
 8. Роль рисунка в творчому методі А.Ватто
 9. "Екзотизм" у французькому живописі XVIII століття (Китай, Росія, Туреччина).
 10. Тема "Любові богів" у французькому живописі XVIII століття (Франсуа Буше і художники рококо).
 11. Інтер'єр французького рококо.
 12. Римська архітектура в інтерпретації Юбера Робера.
 13. Жанровий живопис Ж.-Б.С.Шардена і Ж.-Б.Греза. Порівняльна характеристика.
 14. Тема щасливого сімейства у французькому живописі XVIII століття.
 15. Живопис Дж.Б.Пьяцетта.
 16. Романтичні архітектурні фантазії в офортах Дж.Б.Піранезі.
 17. Ескізи Дж.Б.Тьеполо та їх роль у творчому методі майстра.
 18. Рисунки та офорти Дж.Б.Тьеполо і Дж.Д.Тьеполо.
 19. Образ Венеції в живописі А.Каналетто і Ф.Гварді. Від ведути до капріччо.
 20. Повсякденне та святкове життя венеціанців у творах Доменіко Тьєполо, П'єтро Лонгі, Антоніо Каналетто.
 21. Венеціанський рисунок XVIII століття (провідні майстри, типологія, жанри рисунка).
 22. А.Канова і скульптура європейського неокласицизму.
 23. Містобудівні принципи в англійській архітектурі XVIII століття (Бат, Лондон, Единбург).
 24. Інтер'єр англійського неокласицизму: Роберт Адам і Чарльз Камерон.
 25. "Готичне відродження" в англійській архітектурі XVIII століття.
 26. Жанр ''conversation piece'' в англійському живописі.
 27. Проблема оповіді в живопису У.Хогарта.
 28. Портрети Дж.Рейнолдса і Т.Гейнсборо. Порівняльна характеристика.
 29. Живопис Дж.Райта з Дербі.
 30. Церковні та світські інтер'єри німецького рококо.
 31. Архітектор Балтазар Нейман.
 32. Ф.А.Маульберч і австрійський живопис XVIII століття.

 

ЗАХІДНЕ МИСТЕЦТВО XIX СТОЛІТТЯ

 

 1. Порівняльна характеристика романтизму в образотворчому мистецтві Франції та Німеччини.
 2. Еволюція основних живописних категорій від імпресіонізму до неоімпресіонізму.
 3. Роль кольору у творчості В. Ван Гога і П. Гогена.
 4. Концепції та принципи побудови живописного простору у творчості П. Сезанна.
 5. Стильові особливості архітектури ар-нуво в Іспанії та Австрії – порівняльна характеристика.
 6. Розвиток раціоналістичних рис у архітектурі ар-нуво.
 7. Місце творчості Ф. Гойї у розвитку сучасного мистецтва.
 8. Місце творчості Делакруа у розвитку сучасного мистецтва.
 9. Причини стадіального розриву у розвитку двох видів образотворчого мистецтва – живопису та скульптури.
 10. Жанр пейзажу в англійському та німецькому романтизмі – порівняльна характеристика.
 11. Феномен назарейців і прерафаелітів в мистецтві XIX століття.
 12. Реалізм у живописі середини XIX століття – форми і характеристика в різних національних школах.
 13. Образотворче мистецтво ар-нуво – «іконографічні» мотиви, форми синтезу з архітектурою, точки сходу з символічними смислами.

 

ЗАХІДНЕ МИСТЕЦТВО XX СТОЛІТТЯ

 

 1. Визначення цілей і завдань мистецтва, нові форми творчого процесу в напрямках раннього авангардизму – фовізмі, експресіонізмі, кубізмі, футуризмі, дадаїзмі.
 2. Цілі та засоби візуалізації ірраціональних аспектів у символізмі, експресіонізмі, метафізичного живопису, сюрреалізмі.
 3. Розвиток екзистенційних тем від символізму до експресіонізму.
 4. Буття твори мистецтва в кубизме.
 5. Значення творчості Ф.Л. Райта і Ле Корбюзьє для формування принципів сучасної архітектури.
 6. Баухауз і становлення сучасного дизайну.
 7. Концепція мистецтва і форми творчого процесу в поп-арті.
 8. Поп-арт і альтернативні форми творчості, концепція мистецтва, майстра.
 9. Напрями і національні школи в символізмі.
 10. Напрямки в абстрактному мистецтві, їх цілі і способи формотворчості.
 11. Творчий шлях П. Пікассо і А. Матісса.
 12. Феномен сюрреалізму (на прикладі творчості Рене Магрітта та бельгійський сюрреалістів).
 13. Експрессіоністична традиція в мистецтві XX століття.