ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ»

У 2016 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках спеціальності 032«ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»оголошує набір студентів освітнього ступеню «бакалавр» на освітню програму «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ».

Для того щоб стати студентом історичного факультету за цією освітньою програмою необхідно подати в електронному вигляді чи особисто документи до приймальної комісії

Освітній ступінь бакалавра

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), із зазначенням рівня складності Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою Ваговий коефіцієнт
Історія мистецтв Українська мова та література 101 25%
Історія України (профільний) 140 40%
Іноземна мова або Географія 101 25%