Дисципліна вільного вибору студента. 

ОС "магістр" спеціальність "Історія"
І. Назва дисципліни: Митці та меценати Флоренції доби Медичі.
ІІ. Викладач: Котляров Петро Миколайович
Web-сторінка кафедри історії мистецтва·
http://art.history.knu.ua/
ІІІ. Кафедра: Історії мистецтв
IV. Кількість годин:
Лекції – 24;·
Семінари – 16;·
Самостійна робота – 80;·
Разом –· 4 кредити ЄКТС.
V. Форма контролю: Іспит
VІ. Актуальність дисципліни, практичне застосування.
 

 

 

Флоренція – італійське місто на березі річки Арно, яке дало світу багато відомих імен. Леонардо да Вінчі, Данте, Петрарка, Мікеланджело, Джотто, Мазаччо, Галілео Галілей – лише невелика частина славних діячів, життя і діяльність яких пов’язані із Флоренцією. Місто, яке заснували римські ветерани в 59 році до Р.Х.,через століття пронесло свою античну спадщину і на схилку середньовіччя породило плеяду видатних мислителів і художників, які започаткували добу Гуманізму і Відродження. Але Флоренція XIII –XVI ст. відома не лише митцями і художниками. Активно розвивалася економіка. Могутнє купецтво Флоренції перетворило місцеву монету флорін у грошову одиницю, що мала обіг по усій Європі. Тут виникли перші мануфактури. Коли розпочалася доба Великих географічних відкриттів, європейське суспільство зачитувалося творами купця і мандрівника, флорентійця Америго Веспуччі, який мальовничо описував нові землі, так що поступово нововідкриті материки стали асоціюватися із його іменем. У Флоренції також жив, працював і був похований у церкві Санта Кроче знаменитий вчений Галілео Галілей. Особливе місце в історії Флоренції займає династія Медичі, яка увійшла в західноєвропейську історію як могутнє і авторитетне сімейство. Вихідці із купецько-лихварських кіл, Медичі, вже у XIII ст., заявили про себе як про впливову силу. Її представники очолювали владніструктури Флоренції протягом кількох століть, а банк Медичі вважався одним з найбільш шанованих і процвітаючих банків Європи. Сімейство Медичі, завдяки коштам і далекоглядній політиці, впливали не лише на політику Флоренції, але й Італії та Європи. Серед представників цієї родини знаходимо відомих політичних і релігійних діячів – четверо Римських Пап (Лев X, Пій IV, Климент VII, Лев XI), а також членів королівських родин Англії та Франції. Флорентійка з роду Медичі, яка відома в історії як французька королева Катерина Медичі, у найскладніші роки гугенотських війн фактично зосередила у своїх руках усю повноту влади. З її думкою рахувалися європейські монархи. Проте найбільш відомим сімейство Медичі стало завдяки меценатству. Козімо Медичі і Лоренцо Прекрасний, чи не першими у Західній Європі зрозуміли, що багатство, втілене у прекрасній архітектурі, образотворчому мистецтві й художньому слові, буде не лише слугувати окрасою міста, але й увічнить імена покровителів мистецтва. Тому активно заохочували художників і гуманістів, не шкодували коштів на мистецтво, на підтримку митців, на створення суспільних бібліотек, нових храмів тощо. Меценатська діяльність Медичі, активна громадянська позиція флорентійців, захоплення античною спадщиною – це все те, що і перетворило Флоренцію у колиску Відродження.

VII. Структура дисципліни включає два блоки:

1) Теоретико-методологічний, що передбачає більш поглиблене вивчення методологічних прийомів роботи із візуальними джерелами та методиками історико-біографічних і просопографічних досліджень. Варте уваги те, що студент отримані навички роботи із візуальними джерелами може застосовувати у своїх власних дослідженнях при написанні курсових і дипломних робіт. Особлива увага в лекційному курсі приділяється методикам, що допомагають розглядати твори мистецтва у якості важливого історичного джерела.

2) Виклад історії Флоренції через призму діяльності видатних особистостей – художників, архітекторів, гуманістів, політиків, релігійних діячів. Дослідження не обмежується Флоренцією, але торкається держав Західної Європи та світу, тобто, тих регіонів, із якими пов’язувалася діяльність тих чи інших відомих представників Флоренції.