Кафедра історії мистецтв

Дисципліна «Культура та мистецтво Київської Русі»
Викладач: Іваницька Лілія Василівна
Кількість годин:
Лекцій – 16 год.
Семінарів – 14 год.
Самостійна робота – 54 год.
Форма контролю – іспит.

     Культура та мистецтво Київської Русі – яскраве та самобутнє явище європейської середньовічної культури. Мистецтво Київської Русі розвивалося в загальному руслі середньовічної європейської культури і було нерозривно пов'язане з церквою і християнською вірою. У той же час слов'янські майстри мали свої стійкі, вікові традиції язичницького мистецтва. Художні досягнення цієї доби сформували підґрунтя для подальшого розвитку української культури.
     На жаль, в межах курсу «Історія української культури» давньоруському доробку приділяється занадто мало часу. Саме тому, запропонована дисципліна дозволить докладніше
  ознайомити студентів із дерев’яною архітектурою Київської Русі, показати період появи кам’яних будівель та розвиток кам’яної давньоруської архітектури;
  продемонструвати становлення та розвиток староруського мистецтва живопису, скульптури, мозаїки, графіті;
  зупинитись на характеристиці іконопису та книжкової мініатюри;
  ознайомити студентів із неповторними виробами ювелірного мистецтва;
  охарактеризувати декоративно-ужиткове та музичне мистецтво Київської Русі.
      Одночасно маємо змогу дослідити особливості культури Київської Русі; тенденції розвитку української культури в Княжу добу та оцінити значення культури Київської Русі в національному культурогенезі.

Знання, набуті в процесі вивчення курсу допоможуть студентам скласти цілісну картину щодо соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Київської Русі, отримати більш глибокі знання щодо специфіки розвитку мистецтва та культури періоду Київської Русі та місця і ролі давньоруського мистецтва та культури у всесвітній історії.