Дисципліна вільного вибору студента. 

ОС "магістр" спеціальність "Історія" 
І. Назва дисципліни: Історія та культура кельтських народів Західної Європи. 
ІІ. Викладач: Казакевич Геннадій Михайлович 

Web-сторінка кафедри історії мистецтв· 

http://art.history.knu.ua/ 
ІІІ. Кафедра: Історії мистецтв 
IV. Кількість годин:  

Лекції – 22 
Семінари – 16
Самостійна робота – 52. 
Разом –· кредити ЄКТС. 
V. Форма контролю: 
 залік

 

 


VІ. Актуальність дисципліни, практичне застосування. 

Дві з половиною тисячі років тому кельтські мови лунали від Піренеїв до Карпатських гір. Давні кельти створили яскраву культуру, різні аспекти якої досі є не тільки предметом наукових дискусій, але й джерелом натхнення художників, музикантів та письменників з усього світу. Декоративно-прикладне кельтів вражає розмаїтістю форм та фантазією давніх ремісників. Талановиті майстри металообробки, вони створювали унікальні за своїми технологічними властивостями й художньою цінністю предмети з бронзи, золота, сталі та інших матеріалів. Загадкова релігійно-міфологічна традиція кельтів, хранителем якої був прошарок друїдів, з давніх часів захоплює уяву європейських інтелектуалів. Кельти не були єдиним народом й не створили власної централізованої держави. Але вони здійснили неоціненний внесок у

 формування історико-культурної спадщини більшості країн Європи, у тому числі й України. На рубежі ер давні кельти зійшли з історичної арени, однак на атлантичній периферії Європи продовжували розвиватися самобутні культури Ірландії, Шотландії, Уельсу та Бретані. Вони подарували світу неосяжну скарбницю ірландського та валлійського епосу, витончене мистецтво книжкової мініатюри ірландських монахів, культурно-освітня діяльність яких простягалася від островів Північного моря до середньовічного Києва, унікальну музичну культуру, а також літературні шедеври Роберта Бернса, Джеймса Джойса, Уільяма Батлера Йейтса тощо. Надзвичайно важливим є історичний досвід модерних кельтських націй, зокрема,  Ірландії. Через криваві повстання, етнічну дискримінацію та асиміляцію, жорстокий голод, конфесійний конфлікт і масову еміграцію, Ірландія спромоглася увійти в ХХІ ст. однією з найбільш розвинених в економічному та культурному відношенні країн ЄС. У цьому також полягає феномен «кельтської цивілізації», усі загадки якої ми зможемо розкрити разом.

VII. Структура дисципліни включає два блоки:

1) Вступ до кельтології, у якому розглядається становлення наукового вивчення кельтських народів, питання походження кельтів, визначальні риси їхнього етнічного та мовного розвитку, релігійні уявлення, міфологія, декоративно-прикладне мистецтво. Окремо висвітлено питання ідентичностей та комунікацій у середовищі кельтських племен. Особливу увагу приділено археологічним культурам, пов’язаним із давніми кельтами, їхньому впливу на етнокультурний розвиток Центральної та Східної Європи, пам’яткам кельтського мистецтва з музейних зібрань країн Європи та України.

2) Культура кельтських народів Британських островів. Ця частина курсуприсвячена історико-культурному розвитку ірландців, шот

ландців та валлійців. В межах блоку розглядаються витоки ранньосередньовічної культури кельтських народів Британських островів, ї

хні дохристиянські звичаї та вірування, які знайшли відображення в епічних пам’ятках та фольклорі. Ро

зкрито аспекти християнізації Ірландії, Шотландії та Уельсу, особливості релігійного життя цих країн, їхня архітектура, образотворче й декоративно-прикладне мистецтво. Висвітлено процеси розвитку традиційної та «високої» культури модерної доби, основні віхи формування сучасних націй, схарактеризовано динаміку розвитку культури й мистецтва Ірландії, Шотландії та Уельсу на сучасному етапі.